CENNIK USŁUG ELEKTRYCZNYCH

Elektryk Szczecin cennik

Ponieważ, ceny naszych usług dostosowujemy indywidualnie dla klienta podane ceny mają charakter informacyjny.

Wszystkie podane ceny, są cenami netto, nie uwzględniają kosztów materiału.

Ceny ułożenia kabla w ziemi nie zawierają kosztu rozebrania oraz odtworzenia warstwy chodnika, asfaltu, trawnika itp.

                             Montaż instalacji:

 • Gniazdo trójfazowe 400V:                                                                       50zł/szt
 • Gniazdo trójfazowe 230V:                                                                       35zł/szt
 • Łącznik instalacyjny:                                                                                 35zł/szt
 • Łącznik instalacyjny (schodowy, krzyżowy):                                   35zł/szt
 • Łącznik sterowania roletami elektrycznymi:                                  35zł/szt
 • Wypust oświetlenia górnego wewnętrznego:                                 25zł/szt
 • Wypust oświetlenia kinkietowego wewnętrznego:                      20zł/szt
 • Wypust oświetlenia zewnętrznego (na budynku):                        40zł/szt
 • Gniazdo antenowe (RTV):                                                                        30zł/szt
 • Gniazdo telefoniczne (RJ11/RJ12):                                                      35zł/szt
 • Gniazdo komputerowe (RJ45):                                                              35zł/szt
 • Gniazdo głośnikowe:                                                                                  30zł/szt
 • Punkt zasilania weyntylatora:                                                                20zł/szt
 • Punkt zasilania silnika rolety elektrycznej:                                       35zł/szt
 • Punkt instalacji alarmowej:                                                                     25zł/szt
 • Punkt domofonowy:                                                                                   45zł/szt
 • Punkt videodomofonowy:                                                                        60zł/szt
 • Diodowe oświetlenie schodów (fotokomórka):                            150zł/szt

                                                                                                            skontaktuj się z nami !!

                              Montaż osprzętu:

 • Montaż gniazda jednofazowego 230V:                                                    8zł/szt
 • Montaż gniazda trójfazowego 400V:                                                      25zł/szt
 • Montaż łącznika instalacyjnego:                                                                7zł/szt
 • Montaż łącznika instalacyjnego (schodowy, krzyżowy):                10zł/szt
 • Montaż łącznika sterowania roletami elektrycznymi:                     10zł/szt
 • Montaż gniazda antenowego (RTV):                                                       12zł/szt
 • Montaż gniazda telefonicznego ( RJ11/RJ12 ):                                   10zł/szt
 • Montaż gniazda komputerowego ( RJ45 ):                                           15zł/szt
 • Montaż gniazda głośnikowego:                                                                   8zł/szt
 • Montaż wentylatora:                                                                                      40zł/szt
 • Montaż czujki ( ruchu, stuczenia szyby itp. ):                                       30zł/szt
 • Montaż domofonu:                                                                                       120zł/szt
 • Montaż videodomofonu:                                                                            180zł/szt
 • Podłączenie kuchni elektrycznej:                                                           100zł/szt

                                                                               skontaktuj się z nami !!

                             Montaż rozdzielnicy:

 • Osadzenie rozdzielnicy 12 – 24 modułów:                                           125zł/szt
 • Osadzenie rozdzielnicy 36 – 48 modułów:                                           175zł/szt
 • Osadzenie rozdzielnicy 56 – 104 modułów:                                         225zł/szt
 • Osadzenie rozdzielnicy powyżej 104 modułów:                                360zł/szt
 • Zamontowanie i podłączenie w rozdzielnicy 1 modułu:                  10zł/szt
 • Wyprowadzenie obwodu elektrycznego z rozdzielnicy:                   10zł/szt
 • Osadzenie rozdzielnicy do 12 modułów:                                              120zł/szt
 • Wymiana tablicy pomiarowej z zabezpieczeniami:                         120zł/szt

                                                                                  sskontaktuj się z nami !!

              Instalacje odgromowe i uziemienia:

 • pogrążenie sondy uziemiającej 3mb z pomiarem:                              40zł/szt
 • wykonanie uziemia z pomiarami:                                                      od 150zł/szt
 • wykonanie instalacji odgromowej budynku bez otoku min.:    1750zł/szt.

                                                                                                                 skontaktuj się z nami !!

              Przyłącza budowlane i pomiarowe:

 • wykonanie projektu przyłącza z uzgodnieniami:                         od 500zł/szt
 • montaż przyłącza z odbiorem od:                                                      od 450zł/szt
 • wymiana zabezpieczeń przedlicznikowych kompletna:                 250zł/szt

                                                                                                                 skontaktuj się z nami !!

                              Pomiary elektryczne:

 • Pomiar rezystancji izolacji w obwodzie 1 fazowym:                           10zł/szt
 • Pomiar rezystancji izolacji w obwodzie 3 fazowym:                           12zł/szt
 • Pomiar impedancji pętli zwarcia:                                                                  7zł/szt
 • Pomiar skuteczności zerowania:                                                                   7zł/szt
 • Pomiar wyłącznika różnicowo-prądowego:                                              8zł/szt
 • Pomiar rezystancji uziemienia:                                                                    40zł/szt
 • Koszt protokołu (nie mniej niż):                                                                 150zł/szt

                                                                                                                     skontaktuj się z nami !!

                          Układanie kabla w ziemi:

 • Wykop ręczny o głębokość 0.7m:                                                               10zł/mb
 • Wykonanie podsypki z piasku:                                                                       2zł/mb
 • Ułożenie bednarki:                                                                                              5zł/mb
 • Ułożenie kabla o przekroju żyły do 25mm2:                                             3zł/mb
 • Ułożenie kabla o przekroju żyły do 35mm2:                                             4zł/mb
 • Ułożenie kabla o przekroju żyły do 50mm2:                                             5zł/mb
 • Ułożenie kabla o przekroju żyły do 90mm2:                                             7zł/mb
 • Ułożenie folii:                                                                                                        1zł/mb
 • Zasypanie wykopu:                                                                                            5zł/mb

                                                                                                                   skontaktuj się z nami !!

                 Prace budowlane przy instalacji:

 • Wiercenie pod puszkę cegła:                                                                          12zł/szt
 • Wiercenie pod puszkę beton:                                                                         17zł/szt
 • Wiercenie pod puszkę gazo-beton:                                                                9zł/szt
 • Montaż korytek pod kable:                                                                               5zł/szt
 • Bruzda pod kabel cegła:                                                                                  10zł/mb
 • Bruzda pod kabel beton:                                                                                 15zł/mb
 • Bruzda pod kabel gazo-beton:                                                                        7zł/mb
 • Bruzda w tynku + zatarcie:                                                                            6.5zł/mb
 • Układanie przewodów w korytach:                                                          2.5zł/mb
 • Układanie przewodów w rurach PCV:                                                         4zł/mb
 • Układanie przewodu w bruździe:                                                              3.5zł/mb
 • Układanie przewodów na uchwytach us :                                                 3zł/mb

                                                                                                                    skontaktuj się z nami !!