Instalacje odgromowe oraz pomiary instalacji odgromowej

Zespół odpowiednio połączonych elementów zainstalowanych na obiekcie, a także elementów konstrukcyjnych obiektu, wykorzystywanych do odprowadzania prądu z wyładowań atmosferycznych.

W normach określone są wymagania odnośnie maksymalnych dopuszczalnych rezystancji uziemień dla poszczególnych rodzajów ochrony (podstawowa, obostrzona, specjalna).

Dlaczego pomiary instalacji odgromowej są ważne?

Kontrolne pomiary instalacji odgromowej są tak samo istotne, co jej poprawny dobór i montaż. Odpowiednia wartość napięcia dotykowego zapewnia bowiem bezpieczeństwo i prawidłowe działanie całego układu oraz urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Dla obiektów budowlanych wymagających ochrony podstawowej są następujące wymagania rezystancji uziomów:

 • Uziomy poziome, pionowe oraz stopy fundamentowe:
  • grunt podmokły, bagienny, gliniasty-> 10Ω,
  • wszystkie pośrednie rodzaje gruntów -> 20Ω,
  • grunt kamienisty, skalisty -> 40Ω.
 • Uziomy otokowe oraz fundamentowe:
  • grunt podmokły, bagienny, gliniasty-> 15Ω,
  • wszystkie pośrednie rodzaje gruntów -> 30Ω,
  • grunt kamienisty, skalisty -> 50Ω.

Oferujemy montaż instalacji odgromowych na terenie całego Szczecina i okolic!