Instalacje elektryczne w firmie

Elektryczność, któż z nas nie miał z nią do czynienia? Praktycznie każdego dnia spotykamy się z nią. Od włączenia oświetlenia w mieszkaniu, przez wymianę żarówki i podłączenie urządzenia do gniazdka, aż po różnego typu prace związane z wymianą i eksploatacją instalacji elektrycznych. Powszechnie wiadomym również jest, że z prądem nie ma żartów. Dlatego wszystkie prace, przy których należy modyfikować, projektować lub tworzyć instalacje elektryczne, powinien wykonywać elektryk Szczecin. Jest to wykwalifikowany specjalista z uprawieniami, które w świetle prawa dopuszczają go do takich prac. Dysponuje on niezbędną wiedzą i umiejętnościami w zakresie projektowania instalacji. To ważne, ponieważ to właśnie od niego zależy czy instalacje będą bezpieczne w użytkowaniu, kiedy podłączymy do nich większą ilość urządzeń. Ale to nie jedyne usługi, które ma nam do zaoferowania elektryk Szczecin. W ofercie każdej takiej firmy można się spotkać z usługami pomiarowymi, a także budową instalacji odgromowych, nie mniej ważnych jak instalacje elektryczne. Szczecin jest doskonałym przykładem, aby opisać takie usługi, skupiając się obszernie na każdej z nich.

Kiedy i gdzie wykonuje się pomiary oświetlenia Szczecin

Szczecin to miasto z bardzo dobrze rozwiniętym przemysłem, handlem i usługami. Wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z wykonywaniem pracy przez ludzi, zachodzi obowiązek przeprowadzania pomiarów oświetlenia. Są one ważne z kilku powodów. Przede wszystkim pozwalają sprawdzić, czy pracownicy mają zapewnione bezpieczne warunki pracy, jeśli chodzi o światło. W przeszłości często można było trafić na słabo oświetlone stanowiska pracy. Osoby pracujące na nich musiały bardzo mocno wytężać wzrok przez 8 lub więcej godzin. W perspektywie kolejnych lat prowadziło to do znacznego pogorszenia wzroku, uniemożliwiającego dalsze wykonywanie pracy na takim lub podobnym stanowisku. W związku z powyższym wprowadzone zostały zmiany, które objęły obowiązek systematycznego przeprowadzania pomiarów oświetlenia. Jeśli wyniki mieściły się w normach, praca na takim stanowisku była bezpieczna. Jeśli normy nie zostały osiągnięte, pracodawca zmuszony zostawał do poprawienia warunków pracy – na przykład przez zainstalowanie dodatkowych źródeł światła lub zwiększenia ich mocy. Pomiary oświetlenia Szczecin wykonywane są niezależnie od wielkości firmy i charakteru prowadzonej tam działalności. Elektryk Szczecin może przeprowadzać takie pomiary zarówno w małych firmach handlowych, biurach, sklepach, jak i olbrzymich zakładach produkcyjnych. Oczywiście w zależności od ilości stanowisk pracy, różny będzie czas potrzebny na kompleksowe przeprowadzenie takich pomiarów oraz ich ostateczny koszt. Pracodawca dysponując fakturą za wykonane pomiary oświetlenia, będzie mógł zaliczyć ten wydatek do kosztów prowadzenia działalności.

Instalacje odgromowe Szczecin zapewniają bezpieczeństwo

Kolejną z ważniejszych usług oferowanych przez elektryka ze Szczecina są instalacje odgromowe. Na pewno wielu z was spotkało się z informacjami, jak to piorun doprowadził do zniszczenia urządzeń AGD, RTV i sprzętu komputerowego. W ekstremalnych przypadkach mogło to również prowadzić do pożaru nieruchomości. W 100 na 100 przypadków, nieruchomości w których doszło do takiego zdarzenia nie posiadały instalacji odgromowych. Ich montaż nie jest obowiązkowych w budownictwie jednorodzinnym, co jednak nie oznacza, że elektryk Szczecin nie zaleca takiej inwestycji. Jeśli chcą Państwo mieć spokój i pewność, że nawet w czasie największej burzy z wyładowaniami Wasz dom pozostaje bezpieczny, warto zainwestować w instalacje odgromowe Szczecin. Koszt ich wykonania nie jest wysoki, a skuteczność w zakresie ochrony przed pożarem i przepięciami bardzo wysoka. Montaż instalacji odgromowych jest natomiast obowiązkowych we wszystkich budynkach przeznaczonych na zbiorowy pobyt ludzi, obiektach użyteczności publicznej, placówkach oświaty, szpitalach, urzędach itp. Jakie zadanie mają do spełnienia takie instalacje? Przede wszystkim ich zadaniem jest bezpieczne odprowadzenie dużego ładunku elektrycznego do ziemi oraz odseparowanie od instalacji elektrycznej wewnątrz budynku. To jeden z wielu powodów, dla których instalacje odgromowe są prowadzone po zewnętrznej elewacji i nie mają fizycznego kontaktu z pozostałymi metalowymi elementami. Patrząc na to co powyżej zostało napisane, wydaje się bardzo proste stworzenie skutecznej instalacji odgromowej. Czy jednak rzeczywiście tak jest? Niekoniecznie. Dla prawidłowego działania takiej instalacji bardzo duże znaczenie ma jakość i rodzaj użytych przewodów. Istotnym parametrem jest przede wszystkim grubość. Zbyt cienkie przewody w instalacji odgromowej doprowadzą do tego, że przy pierwszym wyładowaniu mogą zostać przepalone i instalacja nie będzie spełniać swojej roli. Dlatego dobrze jest z zapasem projektować takie instalacje, nawet kosztem zastosowania droższych materiałów. Tak postępuje każdy doświadczony elektryk Szczecin, któremu powierzymy to zadanie.

Pomiary elektryczne Szczecin

Ostatnim rodzajem opisywanych przez nas usług są pomiary elektryczne. Cel wykonania takiej czynności jest bardzo prosty i jasny. Wyobraź sobie firmę, która chce zmodernizować swoją linię produkcyjną. Będzie więc wymieniać dużą liczbę urządzeń elektrycznych na nowe, o większej mocy i większym zapotrzebowaniu na prąd. Nie ma jednak pewności, czy dotychczasowa instalacje elektryczna wytrzyma takie obciążenie. Jeśli nie, to praca zakładu może zostać sparaliżowana na długi czas. Aby do takiej sytuacji nie doprowadzić, zamawiane są wcześniej pomiary elektryczne Szczecin. Dopiero po ich wykonaniu i wyliczeniu przez elektryka dopuszczalnego obciążenia instalacji, będzie można przystąpić do pracy związanych z wymianą. Natomiast jeśli pomiary elektryczne wykażą że instalacja jest za słaba, jedynym rozwiązaniem będzie wykonanie nowej. Tę pracę również może wykonać ten sam elektryk Szczecin, który przeprowadzał pomiary. Pod żadnym pozorem nie można lekceważyć istotności przeprowadzania takich pomiarów, od których w dużej mierze zależy bezpieczeństwo ludzi i sprzętu podłączonego do instalacji.