Instalacje odgromowe oraz pomiary instalacji odgromowej

Zespół odpowiednio połączonych elementów zainstalowanych na obiekcie, a także elementów konstrukcyjnych obiektu, wykorzystywanych do odprowadzania prądu z wyładowań atmosferycznych.

W normach określone są wymagania odnośnie maksymalnych dopuszczalnych rezystancji uziemień dla poszczególnych rodzajów ochrony (podstawowa, obostrzona, specjalna).

Dlaczego pomiary instalacji odgromowej są ważne?

Kontrolne pomiary instalacji odgromowej są tak samo istotne, co jej poprawny dobór i montaż. Odpowiednia wartość napięcia dotykowego zapewnia bowiem bezpieczeństwo i prawidłowe działanie całego układu oraz urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Dla obiektów budowlanych wymagających ochrony podstawowej są następujące wymagania rezystancji uziomów:

 • Uziomy poziome, pionowe oraz stopy fundamentowe:
  • grunt podmokły, bagienny, gliniasty-> 10Ω,
  • wszystkie pośrednie rodzaje gruntów -> 20Ω,
  • grunt kamienisty, skalisty -> 40Ω.
 • Uziomy otokowe oraz fundamentowe:
  • grunt podmokły, bagienny, gliniasty-> 15Ω,
  • wszystkie pośrednie rodzaje gruntów -> 30Ω,
  • grunt kamienisty, skalisty -> 50Ω.

Oferujemy montaż instalacji odgromowych na terenie całego Szczecina i okolic!

Rozdzielnica elektryczna

Zespół odpowiednio dobranej i wzajemnie połączonej aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, łączeniowej i pomiarowo – kontrolnej usytuowany , w szafce wolno stojącej, przyściennej lub wnękowej (często wraz ze sterownicą ) – z jednej strony połączonej ze złączem doprowadzającym energię elektryczną z sieci, a z drugiej – z wewnętrznymi liniami zasilającymi

Instalacja elektryczna

To zespół odpowiednio przyłączonych przewodów i kabli wraz ze sprzętem i osprzętem elektroinstalacyjnym, a także urządzeniami oraz aparatami przeznaczony do przesyłu, rozdziału, zabezpieczenia i zasilania odbiorników energii elektrycznej

Elektryk w twoim domu

Elektryczność jest osiągnięciem cywilizacji, bez którego trudno wyobrazić sobie normalne życie. W każdym domu, mieszkaniu, firmie czy urzędzie mamy do czynienia z instalacjami elektrycznymi. Służą one do zasilania komputerów, telewizorów, oświetlenia, klimatyzacji i setek innych urządzeń, wymagających prądu do działania. Instalacje elektryczne są niezwykle ważnym elementem naszego codziennego życia. Powinny być utrzymywane w maksymalnej sprawności, co gwarantuje ich prawidłowe i bezpieczne działanie. Osobą, która jest za to odpowiedzialna będzie elektryk.

Jakie usługi oferuje instalatorstwo elektryczne w Szczecinie?

Duże zapotrzebowanie na profesjonalne usługi elektryczne sprawia, że nieustannie przybywa takich firm w naszym mieście. Na przykładzie jednej z nich omówimy bardzo szeroki zakres usług, z którego mogą korzystać klienci. Znajdziemy w nich niezbędne w każdym budynku instalacje odgromowe, pomiary elektryczne – przeprowadzane aby mieć pewność że instalacja jest w stanie wytrzymać duże obciążenie, jak również pomiary oświetlenia, które gwarantują że pracownicy mają odpowiednie warunki do wykonywania swoich obowiązków. Po kolei i szczegółowo zajmiemy się każdym z tych tematów, udzielając wam odpowiedzi na wszystkie ważne pytania. To od czego rozpoczniemy związane jest z wyładowaniami atmosferycznymi.

Instalacje odgromowe – do czego służą i czemu są ważne?

Burzom zawsze towarzyszą wyładowania atmosferyczne, niezwykle groźne dla ludzi, nieruchomości i znajdujących się w nich urządzeń elektrycznych. Duże napięcie elektryczne w piorunach sprawia, że uderzenie w budynek bez instalacji odgromowej, najczęściej kończy się trwałym uszkodzeniem lub spaleniem wszystkich podłączonych do niej odbiorników. Są dwie metody aby tego uniknąć. Pierwsza z nich to odłączanie urządzeń za każdym razem kiedy przechodzi burza. Jest to jednak bardzo kłopotliwe, może na wiele godzin paraliżować pracę firmy i  co najważniejsze, nie zawsze mamy możliwość aby tego dokonać. Dlatego najlepszym rozwiązaniem tego problemu są prawidłowo wykonane instalacje odgromowe. Dawniej takie instalacje były wyposażone w wysoki piorunochron, umieszczany w centralnym punktu dachu. Do piorunochronu podłączone były stalowe przewody, które po zewnętrznej stronie budynku wnikały aż do gruntu, tworząc uziemienie. Taka prosta instalacja skutecznie odprowadzała cały ładunek elektryczny do ziemi, chroniąc wewnętrzną instalację elektryczną i sprzęty przed uszkodzeniem. Aby instalacja odgromowa działała jak należy, bardzo ważne jest prawidłowe dobranie grubości przewodów elektrycznych. Muszą być one na tyle grube, aby siła ładunku ich nie uszkodziła, np. topiąc. Jak natomiast wyglądają współczesne instalacje odgromowe? Metoda ich działania jest taka sama jak dawniej. Natomiast różnicą jest to, że klasyczny piorunochron został zastąpiony kilkoma mniejszymi piorunochronami, o wysokości około 40 cm. Są one umieszczone w narożnikach dachu, czyli w miejscach w które najczęściej uderzają pioruny. W jakich obiektach powinny być instalowane takie instalacje odgromowe? Praktycznie w każdej nieruchomości. Dotyczy to również tych, do których nie została doprowadzona energia elektryczna. Uderzenie takiego pioruna może bowiem doprowadzić do zapalenia się budynku. Jest to częste zjawisko w przypadku starych, drewnianych chat krytych strzechą, do których zlekceważono zagrożenie pożarowe wywołane piorunem. Równie często przypadki pożaru wywołanego uderzeniem pioruna zdarzają się w stodołach drewnianych, wypełnionych dużą ilością słomy lub siana. Praktycznie ugaszenie takiego pożaru staje się niemożliwe. Nie można również pomijać bardzo dużych strat, powodowanych uderzeniem pioruna w dom. Przepalone telewizory, dekodery, laptopy, drukarki, a nawet kuchenki mikrofalowe oraz płyty indukcyjne. Dodać należy do tego uszkodzenie napędów bram garażowych i wjazdowych, zniszczone domofony i wiele innej delikatnej i wrażliwej na przepięcie elektroniki. To wszystko jest jednym z ważniejszych argumentów, przemawiających za tym że warto inwestować w instalacje odgromowe.

Pomiary elektryczne

Kolejną specjalistyczną usługą, którą wykonuje elektryk są pomiary. Co dokładnie jest mierzone podczas takiej czynności? Przede wszystkim obciążenia, którym są poddawane instalacje elektryczne. W przypadku domów i mieszkań prywatnych nie ma to jeszcze tak wielkiego znaczenia, jak w dużych zakładach produkcyjnych, magazynach, halach, szpitalach i innych miejscach, gdzie zapotrzebowanie na energię elektryczną jest bardzo wysokie. Zwiększające się zapotrzebowanie urządzeń na prąd, w zestawieniu z instalacjami elektrycznymi wykonywanymi przed wieloma laty, może stwarzać różnego rodzaju problemy. Aby ich skutecznie uniknąć i znajdować nowe rozwiązania, konieczne są pomiary elektryczne. Elektryk , który będzie je przeprowadzał, ma do swojej dyspozycji bardzo dużą ilość nowoczesnych urządzeń pomiarowych. Są to urządzenia elektroniczne, działające z dużą precyzją i zapewniające wiarygodny pomiar.

Pomiary oświetlenia

Ostatnią z opisywanych przez nas usług są pomiary oświetlenia. Prawo nakłada na pracodawców okresowe przeprowadzanie takich pomiarów. Są one wykonywane po to, aby zapewnić pracownikom bezpieczne warunki do wykonywania obowiązków. Za słabe lub zbyt mocne oświetlenie prowadzi do szybszego męczenia się oczu i może również wywoływać zmęczenie organizmu. Osoby takie przestają pracować efektywnie, odczuwają znużenie, a po powrocie do domu może im towarzyszyć długo utrzymujący się ból głowy. Elektryk Szczecin, któremu zleci się takie pomiary do ich wykonania użyje specjalistycznego urządzenia światłoczułego. Mierzy ono intensywność i natężenie światła sztucznego w różnych warunkach – przy odsłoniętych lub zasłoniętych oknach. Uzyskane wyniki są udostępniane zleceniodawcy w formie końcowego raportu, zawierającego ewentualne wytyczne celem poprawienia sytuacji, jeśli nie spełnia on ustanowionych norm.

Instalacje elektryczne w firmie

Elektryczność, któż z nas nie miał z nią do czynienia? Praktycznie każdego dnia spotykamy się z nią. Od włączenia oświetlenia w mieszkaniu, przez wymianę żarówki i podłączenie urządzenia do gniazdka, aż po różnego typu prace związane z wymianą i eksploatacją instalacji elektrycznych. Powszechnie wiadomym również jest, że z prądem nie ma żartów. Dlatego wszystkie prace, przy których należy modyfikować, projektować lub tworzyć instalacje elektryczne, powinien wykonywać elektryk . Jest to wykwalifikowany specjalista z uprawieniami, które w świetle prawa dopuszczają go do takich prac. Dysponuje on niezbędną wiedzą i umiejętnościami w zakresie projektowania instalacji. To ważne, ponieważ to właśnie od niego zależy czy instalacje będą bezpieczne w użytkowaniu, kiedy podłączymy do nich większą ilość urządzeń. Ale to nie jedyne usługi, które ma nam do zaoferowania elektryk. W ofercie każdej takiej firmy można się spotkać z usługami pomiarowymi, a także budową instalacji odgromowych, nie mniej ważnych jak instalacje elektryczne. Szczecin jest doskonałym przykładem, aby opisać takie usługi, skupiając się obszernie na każdej z nich.

Kiedy i gdzie wykonuje się pomiary oświetlenia

Szczecin to miasto z bardzo dobrze rozwiniętym przemysłem, handlem i usługami. Wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z wykonywaniem pracy przez ludzi, zachodzi obowiązek przeprowadzania pomiarów oświetlenia. Są one ważne z kilku powodów. Przede wszystkim pozwalają sprawdzić, czy pracownicy mają zapewnione bezpieczne warunki pracy, jeśli chodzi o światło. W przeszłości często można było trafić na słabo oświetlone stanowiska pracy. Osoby pracujące na nich musiały bardzo mocno wytężać wzrok przez 8 lub więcej godzin. W perspektywie kolejnych lat prowadziło to do znacznego pogorszenia wzroku, uniemożliwiającego dalsze wykonywanie pracy na takim lub podobnym stanowisku. W związku z powyższym wprowadzone zostały zmiany, które objęły obowiązek systematycznego przeprowadzania pomiarów oświetlenia. Jeśli wyniki mieściły się w normach, praca na takim stanowisku była bezpieczna. Jeśli normy nie zostały osiągnięte, pracodawca zmuszony zostawał do poprawienia warunków pracy – na przykład przez zainstalowanie dodatkowych źródeł światła lub zwiększenia ich mocy. Pomiary oświetlenia wykonywane są niezależnie od wielkości firmy i charakteru prowadzonej tam działalności. Elektryk może przeprowadzać takie pomiary zarówno w małych firmach handlowych, biurach, sklepach, jak i olbrzymich zakładach produkcyjnych. Oczywiście w zależności od ilości stanowisk pracy, różny będzie czas potrzebny na kompleksowe przeprowadzenie takich pomiarów oraz ich ostateczny koszt. Pracodawca dysponując fakturą za wykonane pomiary oświetlenia, będzie mógł zaliczyć ten wydatek do kosztów prowadzenia działalności.

Instalacje odgromowe Szczecin zapewniają bezpieczeństwo

Kolejną z ważniejszych usług oferowanych przez elektryka ze Szczecina są instalacje odgromowe. Na pewno wielu z was spotkało się z informacjami, jak to piorun doprowadził do zniszczenia urządzeń AGD, RTV i sprzętu komputerowego. W ekstremalnych przypadkach mogło to również prowadzić do pożaru nieruchomości. W 100 na 100 przypadków, nieruchomości w których doszło do takiego zdarzenia nie posiadały instalacji odgromowych. Ich montaż nie jest obowiązkowych w budownictwie jednorodzinnym, co jednak nie oznacza, że elektryk Szczecin nie zaleca takiej inwestycji. Jeśli chcą Państwo mieć spokój i pewność, że nawet w czasie największej burzy z wyładowaniami Wasz dom pozostaje bezpieczny, warto zainwestować w instalacje odgromowe. Koszt ich wykonania nie jest wysoki, a skuteczność w zakresie ochrony przed pożarem i przepięciami bardzo wysoka. Montaż instalacji odgromowych jest natomiast obowiązkowych we wszystkich budynkach przeznaczonych na zbiorowy pobyt ludzi, obiektach użyteczności publicznej, placówkach oświaty, szpitalach, urzędach itp. Jakie zadanie mają do spełnienia takie instalacje? Przede wszystkim ich zadaniem jest bezpieczne odprowadzenie dużego ładunku elektrycznego do ziemi oraz odseparowanie od instalacji elektrycznej wewnątrz budynku. To jeden z wielu powodów, dla których instalacje odgromowe są prowadzone po zewnętrznej elewacji i nie mają fizycznego kontaktu z pozostałymi metalowymi elementami. Patrząc na to co powyżej zostało napisane, wydaje się bardzo proste stworzenie skutecznej instalacji odgromowej. Czy jednak rzeczywiście tak jest? Niekoniecznie. Dla prawidłowego działania takiej instalacji bardzo duże znaczenie ma jakość i rodzaj użytych przewodów. Istotnym parametrem jest przede wszystkim grubość. Zbyt cienkie przewody w instalacji odgromowej doprowadzą do tego, że przy pierwszym wyładowaniu mogą zostać przepalone i instalacja nie będzie spełniać swojej roli. Dlatego dobrze jest z zapasem projektować takie instalacje, nawet kosztem zastosowania droższych materiałów. Tak postępuje każdy doświadczony elektryk Szczecin, któremu powierzymy to zadanie.

Pomiary elektryczne – dobre rozwiazanie dla klientów ze Szczecina

Ostatnim rodzajem opisywanych przez nas usług są pomiary elektryczne. Cel wykonania takiej czynności jest bardzo prosty i jasny. Wyobraź sobie firmę, która chce zmodernizować swoją linię produkcyjną. Będzie więc wymieniać dużą liczbę urządzeń elektrycznych na nowe, o większej mocy i większym zapotrzebowaniu na prąd. Nie ma jednak pewności, czy dotychczasowa instalacje elektryczna wytrzyma takie obciążenie. Jeśli nie, to praca zakładu może zostać sparaliżowana na długi czas. Aby do takiej sytuacji nie doprowadzić, zamawiane są wcześniej pomiary elektryczne . Dopiero po ich wykonaniu i wyliczeniu przez elektryka dopuszczalnego obciążenia instalacji, będzie można przystąpić do pracy związanych z wymianą. Natomiast jeśli pomiary elektryczne wykażą że instalacja jest za słaba, jedynym rozwiązaniem będzie wykonanie nowej. Tę pracę również może wykonać ten sam elektryk, który przeprowadzał pomiary. Pod żadnym pozorem nie można lekceważyć istotności przeprowadzania takich pomiarów, od których w dużej mierze zależy bezpieczeństwo ludzi i sprzętu podłączonego do instalacji.

Elektryk FHU – Pomiary oświetlenia, elektryczne, instalacje odgromowe – usługi dla każdego domu i firmy

Szczecin, jako jedno z niewielu polskich miast, może się pochwalić bardzo szybkim wzrostem gospodarczym. Każdego roku przybywa tu nowych inwestycji, nie tylko napędzających lokalną gospodarkę, ale również wpływających na prestiż naszego miasta. Wśród nich nie może również zabraknąć inwestycji mieszkaniowych. Deweloperzy budują coraz to nowocześniejsze osiedla i domy. Ich integralną częścią są inteligentne systemy i instalacje, sterujące większością funkcji. To sprawia, że pojawia się również zapotrzebowanie na profesjonalne usługi elektryczne. Elektryk FHU to kompleksowa odpowiedź na wszystkie Państwa potrzeby i oczekiwania, dotyczące projektowania, montażu, odbiorów oraz pomiarów instalacji elektrycznych każdego typu.

Do kogo adresowana jest nasza oferta?

W swojej ofercie posiadamy bardzo szeroki asortyment usług instalatorstwa elektrycznego. Działamy na terenie całego miasta Szczecin, współpracując zarówno z osobami prywatnymi, firmami budowlanymi, biurami projektowymi, jak również spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi. Zapewniamy profesjonalną opiekę nad instalacjami w Państwa budynkach, oferując ich utrzymanie, konserwację, modernizację, a także projektując instalacje od nowa, przy okazji generalnych remontów. Szczególnie Państwu polecamy instalacje odgromowe, miasto położone w miejscu częstego występowania burz, jest szczególnie mocno narażone na wyładowania atmosferyczne. Stanowią one realne zagrożenie dla wszystkich rodzajów budynków. Ryzyko wystąpienia w nich pożaru lub całkowitego zniszczenia sprzętów elektrycznych i elektronicznych jest tym większe, jeśli nie zostały wykonane instalacje odgromowe. Zadaniem tego typu instalacji jest przekazywanie energii, z ewentualnego uderzenia pioruna, wprost do ziemi. Pozwala to uniknąć zniszczenia urządzeń, które są w czasie burzy podłączone do sieci elektryczne w budynku. Konieczność wyposażania obiektów w instalacje odgromowe Szczecin, występuje w przypadku obiektów użyteczności publicznej, takich jak szpitale, szkoły, urzędy, centra handlowe i wiele innych. Korzystając z naszych usług, mają Państwo gwarancję, że instalacja zostanie zaprojektowana i wykonana, zgodnie z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami, a także tak jak wymaga tego sztuka instalatorska.

Wykonujemy również pomiary elektryczne dla mieszkańców Szczecina.

Kolejną ważną pozycją w katalogu naszych usług są pomiary elektryczne. Wykonywane z największą dokładnością, przy użyciu nowoczesnych i bardzo precyzyjnych urządzeń, stanowią wiarygodne źródło informacji o tym, w jakim stanie są instalacje elektryczne w Państwa budynkach. Pomiary elektryczne wykonujemy w celu sprawdzenia stanu instalacji, określenia jej dopuszczalnego obciążenia, a także zaproponowania najlepszych możliwości rozbudowy i modernizacji konkretnej instalacji, tak aby spełniały one Państwa potrzeby i oczekiwania. Pomiary elektryczne przeprowadzamy w budynkach mieszkalnych i użytkowych, dostarczając Państwu niezbędne dokumenty oraz wyniki z przeprowadzonych badań. Zapraszamy do korzystania z naszych usług, jeśli chcą się Państwo dowiedzieć wszystkiego co ważne, dotyczącego Waszych instalacji. Zapewniamy pomoc naszych pracowników o wieloletnim doświadczeniu. W swojej pracy wykorzystujemy wyłącznie markowe, najwyższej jakości urządzeni pomiarowe, gwarantujące uzyskanie wiarygodnego wyniku pomiaru.

Pomiary oświetlenia w miejscu pracy.

Szczecin zapewnia wiele ciekawych miejsc pracy. To nie tylko praca biurowa, ale również praca w sektorze produkcyjnym, handlowym i usługowym. W każdym z tych miejsc bardzo ważne jest zapewnienie odpowiedniego oświetlenia. Pozwala ono podnieść komfort pracy, zwiększając jej wydajność oraz poprawiając bezpieczeństwo na każdym stanowisku. Czy oświetlenie w Państwa firmie jest prawidłowe i spełnia wszystkie rygorystyczne normy? Obowiązkiem pracodawcy są regularnie wykonywane pomiary oświetlenia. Szczecin zapewnia Państwu dużą liczbę doświadczonych firmy, które wykonają je dla Państwa. Szybko, skutecznie, a przede wszystkim dokładnie. Jesteśmy jedną z takich firm. Działamy w Szczecinie już od wielu lat. Przez ten czas udało nam się wypracować solidną pozycję na lokalnym rynku instalatorskim. Wyróżniamy się rzetelnością, profesjonalizmem i atrakcyjnymi cenami. Jesteśmy znani i cenieni za dokładność swojej pracy, a także odpowiedzialne podejście do każdego zlecenia. Mamy poczucie misji w tym co robimy, dlatego w każde Państwa zlecenie wkładamy 100 procent zaangażowania. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wykonywane przez nas pomiary oświetlenia, będą w przyszłości decydować o wygodzie i bezpieczeństwie pracy pracowników. Do wykonania wszystkich pomiarów oświetlenia, wykorzystujemy wyłącznie najwyższej jakości, nowoczesne i bardzo dokładne urządzenia. Dają one pewność, że uzyskany wynik jest wiarygodny i stanowi podstawę do podjęcia ewentualnych kroków, związanych z przebudową istniejącego oświetlenia lub możliwością pozostawienia go w takim stanie, w jakim się znajduje.

Dlaczego elektryk FHU w Szczecinie to dobry wybór?

Pragniemy przekonać Państwa do rozpoczęcia z nami współpracy. Być może znacie wiele innych firm, oferujących usługi instalatorstwa elektrycznego. Jednak tylko u nas możecie liczyć na najlepszy stosunek jakości do ceny, a także profesjonalne podejście do każdego klienta. Służymy naszą wiedzą, doświadczeniem i znajomością branży, w każdym przypadku. Bez względu na to, czy dotyczy on podstawowych usług instalatorstwa elektrycznego, czy może chodzi o instalacje odgromowe lub wszystkie rodzaje pomiarów. Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji, dają pewność że zlecenie zostanie wykonane w maksymalnie krótkim czasie, przy zachowaniu najwyższych standardów jakości. Elektryk jest elastyczny i łatwo dopasowuje się do Państwa oczekiwań. Zapraszamy do kontaktu z nami w każdej sprawie, która może dotyczyć posiadanych instalacji elektrycznych. Jak wcześniej już wspomnieliśmy, nasza oferta to między innymi instalacje odgromowe, pomiary elektryczne oraz pomiary oświetlenia.

Działamy na terenie całego miasta Szczecin, dysponując szybkim i niezawodnym transportem w każde jego miejsce!